O spotkaniu

Szanowni Państwo,

dziś już wiemy, że fundusze unijne w kolejnej perspektywie finansowej nie będą wystarczające na realizację wszystkich niezbędnych inwestycji. Odpowiadając na rosnące oczekiwania społeczeństwa co do zapewniania wysokiej jakości usług publicznych, chcemy sięgać po partnerstwo publiczno-prywatne. Mamy nadzieję, że w najbliższych dwóch-trzech latach właśnie ta formuła finansowania stanie się jednym z motorów napędzających inwestycje publiczne.

Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP można stosować  w wielu dziedzinach, może sprawdzić  się np. podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół. Jak wynika z danych pochodzących z krajów europejskich, PPP może przynieść nawet kilkanaście procent oszczędności w całym cyklu życia projektu w stosunku do tradycyjnych modeli realizacji. Między innymi o tym chcemy z Państwem rozmawiać. Zapraszam więc do udziału w Konferencji „Dobry klimat w PPP” , podczas której między innymi pokażemy to co już się udało, czego już się nauczyliśmy i to co jeszcze przed nami.

Zapewnimy udział ekspertów PPP, praktyków realizujących z sukcesem inwestycje PPP, przedstawicieli sektora prywatnego oraz instytucji finansujących. Również Państwo będziecie mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu poprzez udział w dyskusji i zadawanie pytań. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się dla Państwa inspiracją i realizując kolejną inwestycję rozważą Państwo wykorzystanie PPP.

Do zobaczenia!

WALDEMAR BUDA

Pełnomocnik Rządu 
ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki  Regionalnej 

Agenda

CZĘŚĆ I

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

09:30

Powitalna kawa – dla uczestników będących na miejscu realizacji konferencji

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

10:00

Otwarcie konferencji

Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

PPP a realizacja strategicznych inwestycji infrastrukturalnych.

Ogłoszenie konkursu Pełnomocnika Rządu ds. PPP

Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

10:15

PPP w Europie w dobie coronawirusa 

Gość specjalny – Julia Kennedy Ekspert Europejskiego Centrum PPP (EPEC)

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

10:35

Rola instytucji kontrolnych 

Michał Musioł p.o. Wicedyrektora Delegatury NIK w Warszawie 

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

10:50

Debata ” Co już umiemy  i jak dalej budować dobry klimat w PPP” 

Moderator – wprowadzenie do debaty – Lilianna Bogusz, MFiPR

Uczestnicy:

Jacek Terebus, Wiceprezydent Miasta Płocka

Jan Styliński, Prezes Zarządu PZPB

Bartosz Mysiorski, Prezes Fundacji „Centrum PPP”

Rafał Cieślak, Doradca. Ekspert ds. PPP

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

9:00

9:00-10:00

Przerwa na siku 

CZĘŚĆ II

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

11:35

PPP oczami instytucji finansujących

Anna Łopaciuk, Menadżer Sektor Infrastruktury, Departament Analiz i wWsparcia Sektorowego BGK 

Polski Fundusz Rozwoju  

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

12:20

Finansowanie inwestycji – doświadczenia podmiotów publicznych i prywatnych

Krzysztof Konrad Nowak, Prezezes MPEC Olsztyn 

Katarzyna Kruszka-Pytlik, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznań 

Szymon Cegielski, Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu SUEZ  

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

13:10

Debata „PPP rozwiązaniem smart? Czyli jak inteligentnie planować i zarządzać inwestycjami”

Moderator – wprowadzenie do debaty – Michał Piwowarczyk MFiPR

Uczestnicy:

Kamil Kowaleczko, Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki 

Polski Fundusz Rozwoju 

Paweł Strzelecki, Dyrektor ds. Rozwoju  SUEZ 

Maciej Kopański, Dyrektor Inwestycyjny BaltCap 

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

CZĘŚĆ III

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

13:50

PProjekty PPP wspierane przez MFiPR  

Projekt rządowy  –  Maciej Krzesiński, Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Projekt samorządowy – Mirosław Graczyk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

14:25

Podsumowanie  – Lilianna Bogusz, MFiPR

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.

14:40

Zakończenie konferencji

Mazurki wielkanocne – bez nich nie wyobrażamy sobie tradycyjnego świątecznego stołu. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej, ale zawsze wkładając w tę czynność wiele serca.


Program może ulec zmianie

Organizatorzy

Rejestracja

Zarejestruj się aby otrzymać dostęp do transmisji online: